Samarbete med högskola/universitet

Sedan läsåret 2016/2017 samarbetar CyberGymnasiet och våra elever i årskurs 2 på naturvetenskaps- och teknikprogrammet med Malmö och Lund Universitet. Samarbetet sker inom SI – ”Supplemental Instruction” där våra elever får stöd och hjälp i “svåra” kurser av studenter från högskolan. Kurserna det handlar om är fysik och matematik.

Vad är då SI? Först och främst är det inte bara en metod utan ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.

 

Se mer, följ länken:

http://www.si-mentor.lth.se/vad-ar-si/

 


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>