Beteendevetenskap

Profil: Kriminologi

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta med människor och studera beteenden både hos individer och grupper. Våra psykologikurser ger bred grundkunskap som sedan fördjupas i kurserna med inriktning psykisk ohälsa och kriminologi. Du tränas också i att leda och hantera grupper i olika sammanhang. Vi medverkar vid Malmö universitets temadagar om psykisk hälsa samt gör studiebesök i kriminalvården. I kursen sociologi och psykologi 2b besöker vi Köpenhamn för att studera subkultur och utföra sociala experiment. Programmet förbereder dig för att studera vidare till yrken som polis, psykolog och socionom

Se ämnesplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Engelska 5, 6 – 200 p
Historia 1b – 100 p
Idrott & Hälsa 1 – 100 p
Matematik 1b, 2b – 200 p
Naturkunskap 1b – 100 p
Religionskunskap 1 – 50 p
Samhällskunskap 1b – 100 p
Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3 – 300 p

 

Programgemensamma ämnen 300 p

Filosofi 1 – 50 p
Psykologi 1 – 50 p
Moderna språk 1, 2 – 200 p

 

– Inriktning Beteendevetenskap 450 p

Kommunikation – 100 p
Ledarskap & organisation – 200 p
Samhällskunskap 2 – 100 p
Sociologi – 100 p
Psykologi 2a – 50 p

 

– Programfördjupning* Beteendevetenskap 300 p

Filosofi 2 – 50 p
Psykologi 2b – 50 p
Kriminologi** – 100 p
Psykisk ohälsa** – 100 p

 

Övrigt 300 p

Gymnasiearbete – 100 p
Individuellt val – 200 p

* Programfördjupning 300 poäng. Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.
** Dessa kurser läses inom kursen Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering

Göm ämnesplan
En perfekt linje om du vill studera människans agerande och den sociala dynamiken!

Fördjupa dig inom

Beteendevetenskap Under slutet av din utbildning fördjupar du dina kunskaper inom psykologi, sociologi och ledarskap. Under tredje året kommer du att jobba med större projekt där du får göra fältstudier och undersökningar ute i verkligheten. Ett fördjupningsområde är kriminologi där vi försöker besvara frågan varför människor begår brott. Vi besöker kriminalvården, tar in externa föreläsare och jobbar mycket med seminarier och diskussioner. Du får också lära dig mer om ledarskap och att utveckla din förmåga att organisera och leda verksamheter. Tilltron till den egna förmågan och att få insikter i hur du själv fungerar är av central betydelse här. Även yrkesorientering är viktigt då vi vet hur svårt det är att välja inför framtiden. Vi får därför besök av flera olika yrkesverksamma personer inom beteendevetenskap, bl a psykologer och socionomer, som berättar om hur det är att arbeta med människor.

Ansökningsinformation

Hur ansöker jag? Ansökan sker via gymnasieintagningen. De skickar ett brev till samtliga elever i årskurs 9 med information om hur man söker till gymnasiet. Följ deras anvisningar. Har du frågor kring ansökan kontaktar du i första hand dem.
Är du nyfiken på vad som händer på Cybergymnasiet. Följ oss på Instagram. Till Instagram

Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>