Profil Snitz

Profil Snitz

På Snitz anpassar vi undervisningen för elever med särskilda behov och tillhandahåller extra resurser för att säkra att eleverna når målen. Läromedel och lokaler är anpassade och funktionella och våra lärare och stödpersonal har utbildning för elever med stödbehov.

För att eleven ska fungera bra i vår skolmiljö säkrar vi upp en gemensam syn på elevens behov i en antagningsprocess som även inkluderar föräldrar och skolpersonal från grundskolan (avlämnande skola). Merparten av våra elever som går på Snitz har diagnoser såsom ADHD, ADD, språkstörning och autism. Undervisningen sker med ett inkluderande lärsätt i vanlig klass med stöd från elevassistent vid sidan om och under lektion. Stödet individanpassas och består t.ex. av veckomöten med genomgångar och struktur, kontinuerlig och fortlöpande kontakt med hemmet och övrig skolpersonal, läxläsning och specialpedagogiska insatser.

Vi vet att det finns ett samband mellan hälsa och lärande och har därför satsat på att ha ett stort Elevhälsoteam (EHT). EHT består av kurator, SYV, speciallärare, skolsköterska, elevassistenter och rektor samt skolläkare vid behov. Med en bred kompetens och fokus på förebyggande och hälsobefrämjande arbete har EHT en nyckelroll. Goda relationer och stor tillgänglighet har en betydande roll för ett framgångsrikt elevhälsoarbete.

För SYV på avlämnande skola:

Skriv gärna Frikvotsansökan  på aktuella elever som söker profil Snitz. Detta hjälper oss att göra en bedömning av elevens behov. Antagning till Snitzprofilen sker via gymnasieantagningen.

 

Snitz profil finns på följande program på CyberGymnasiet:

  • Estetiska programmet – inr. Bild och formgivning samt Estetik och media
  • Teknikprogrammet – inr. Informations- och medieteknik

 

För ytterligare information och besök kontakta Mirjam Västskär, speciallärare, tel. 040-631 44 04, epost: mirjam.vastskar@cybergymnasiet.se

 

 


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>