Profil Snitz

Profil Snitz

Merparten av de elever som går på Snitz har diagnoser såsom ADHD, ADD, språkstörning och autism. Undervisningen sker i vanlig klass med stöd från elevassistent vid sidan om lektionerna. Stödet individanpassas och består t.ex. av veckomöten med genomgångar och struktur, kontinuerlig och fortlöpande kontakt med hemmet och övrig skolpersonal samt läxläsning.

För att eleven ska fungera bra i vår skolmiljö säkrar vi upp en gemensam syn på elevens behov i en antagningsprocess som även inkluderar föräldrar och skolpersonal från grundskolan (avlämnande skola).

För SYV på avlämnande skola:

Skriv gärna Frikvotsansökan på aktuella elever som söker profil Snitz. Detta hjälper oss att göra en bedömning av elevens behov. Antagning till Snitzprofilen sker via gymnasieantagningen.

 

Snitz profil finns på följande program på CyberGymnasiet:

  • Estetiska programmet – inr. Bild och formgivning samt Estetik och media
  • Teknikprogrammet – inr. Informations- och medieteknik

 

För ytterligare information och besök kontakta Mirjam Västskär, speciallärare, tel. 040-631 44 04, epost: mirjam.vastskar@cybergymnasiet.se

 

 


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>