Introduktion

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan.

På CyberGymnasiet erbjuds du två varianter av introduktionsprogram;

  • Programinriktat val för dig som vill gå ett yrkesförberedande program, sökbart på Hantverksprogrammet, frisör och Elprogrammet på Skånegy
  • Programinriktat val för dig som vill gå ett högskoleförberedande program och endast saknar ett ämne för att bli behörig till ett nationellt program (t.e.x. svenska, engelska eller matematik),

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019)

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program (Skolverket)

 

Se ämnesplan

Se under ”Våra varianter”.

Göm ämnesplan

våra varianter

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är tänkt att ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett av skolans yrkesprogram

Läs mer

Preparand

Den här utbildningen vänder sig till dig som är studiemotiverad och enbart saknar några få ämnen i din grundskoleutbildning för att bli behörig till ett nationellt program.

Läs mer

"Mina betyg räckte inte ända fram när jag skulle söka, men tack vare mitt "prep-år" kunde jag söka med gott samvete året därpå."

"Den enda skillnaden var att jag läste en kurs mer än mina klasskamrater."

Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>