Läsprojektet 2017/2018

Under läsåret 2017/2018 genomför CyberGymnasiet ett Läsprojekt för alla klasser och elever i årskurs 1. Tid för Läsprojektet finns inlagt på alla elevers schema.

Bakgrund

Elevernas läsförmåga och läsoförmåga påverkar deras resultat och möjlighet till resultat i samtliga ämnen i gymnasieskolan.

Syfte

Förbättra elevernas läsförmåga, förbättra elevernas självförtroende kring läsning samt förbättra elevernas möjlighet till kunskapsutveckling i gymnasieskolans olika ämnen.

Mål

Projektet bör bestå av ett fåtal klart definierade långsiktiga mål, samt en några mindre, även de, väldefinierade mål. De mindre målen bör vara mätbara.

Förslag på övergripande mål:

  • Förbättra elevernas läsförmåga och läslust.

Förslag på kortsiktiga mål:

  • Förbättrad läshastighet
  • Förbättrad läsförståelse
  • Ökad kännedom om olika texters struktur
  • Träning i att prata om texter, träning i att analysera texter
  • Ökad ordkunskap

Programinfärgning

Cybergymnasiet har en stolt tradition av ett brett elevunderlag och utgör en plats för elever att mötas över tänkta och faktiska barriärer. Så önskar vi även att det ska förbli, och ingenstans blir det tydligare än vid mångfalden av olika program som utgör cyberfamiljen. Olika program har ibland olika behov, och vår grundtanke är att alla ska lyckas och alla ska utvecklas. Det är därför viktigt att låta programmen vara delaktiga i läsprojektets utveckling. Förslag på programfärgade texter och programfärgat upplägg uppmuntras därför starkt.


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>