Elevrådet

På Cybergymnasiet Malmö är eleverna viktiga.

Elevrådet på skolan består av representanter från alla program. De träffar rektor och representant från Ledningsgruppen två gånger per termin. De får vara delaktiga i de beslut som fattas kring elevernas och skolans aktiviteter och fokus är på elevdemokrati och medbestämmande.


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>