Dokument & Blanketter

Frånvaroanmälan

Klagomål

Plan mot kränkande behandling


Frånvaroanmälan
Vårdnadshavare för omyndig elev och myndig elev anmäler sjukfrånvaro i  SchoolSoft.

Logga in på SchoolSoft här

Inloggningsuppgifter till vårdnadshavare för elever i årskurs 1 skickas hem inom kort. Fram till dess går det bra att anmäla sjukfrånvaro på tel. 040-631 44 00.


Klagomål
Här kan du lämna synpunkter på vårt sätt att bedriva undervisning på CyberGymnasiet Malmö.

Klicka här för att komma till formuläret.

Dina synpunkter är viktiga för oss!


Plan mot kränkande behandling
Alla ska trivas och känna sig välkomna på vår skola.

Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Cybergymnasiet.

Elever och personal förstår och agerar utifrån gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.

Klicka här för att läsa Cybergymnasiet Malmös plan mot kränkande behandling.


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>