Att studera på Cybergymnasiet

Vi tror att alla kan mer

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att ge dig som elev den bästa tänkbara undervisning och stimulera din vilja att uppnå dina mål. Det pågår ständigt utvecklande samtal mellan elev och handledare. Många lärare har dessutom branscherfarenhet vilket ger konkreta exempel i undervisningen och skapar

förståelse för ämnet. Elevernas omdömen bekräftar gång på gång att våra engagerade och välutbildade lärare har betytt mycket för dem och deras möjligheter efter gymnasiet.

Vi på Cybergymnasiet tror att alla kan mer. Denna filosofi ger oss en tydlig riktning och ledstjärna. Vår vision är att alla kan mer och vår mission är att höja kunskapen hos våra elever.

Cybergymnasiet

"Våra elever ska minnas sin skoltid som lärorik, utvecklande och rolig".

På CyberGymnasiet erbjuder vi dig:

– Introduktionsperiod som startar med ett individuellt introduktionssamtal med din mentor

– Arbetsplatsförlagt lärande ute bland företag (yrkesförberedande program)

– Lärare med engagemang och hög behörighet

– Variationsrik och nyttig lunch

– Regelbunden feedback på din insats

– Starkt stöd av elevhälsoteamet

– Läxhjälp och andra aktiviteter efter lektionstid i vårt koncept vi kallar Lärande Fri Tid

– Lov får du som i grundskolan, dvs höst, jul, sport och påsklov

– Tillgång till gym för att hålla kroppen i trim (gäller Malmö & Sthlm)

Som elev på CyberGymnasiet förväntar vi oss att du:

– Kommer till skolan och lektionerna i tid

– Att du gör de uppgifter och läxor som du får

– Att du är en bra kompis och medverkar till en bra och stimulerande skolmiljö

– Att du är engagerad

 

Kontakt och besök

 

Cybergymnasiet Malmö

Östra Kanalgatan 3

211 41 Malmö

Tel reception: 040 631 44 00

E-post: malmo@cybergymnasiet.se

Cybergymnasiet ägs av PPS AB.

Besök oss!

Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>