Elevhälsan

Som elev på CyberGymnasiet Malmö är du trygg om du behöver stöd med dina studier och i största möjliga mån om du behöver hjälp med andra problem.

Stödet på skolan gäller både ditt studieresultat och din psykiska och fysiska hälsa, som enligt vårt sätt att se går hand i hand. Skulle det uppstå något problem som inte vår egen personal kan hjälpa till med, sätts individanpassade extraresurser in.

Din mentor – en länk mellan skolan och hemmet

Varje elev har en egen mentor med uppgift att vara din närmaste kontakt i skolan. Det är till mentorn du primärt vänder dig med frågor och bekymmer. Mentorn har också till uppgift att följa din utveckling och att vara din vårdnadshavares kontaktperson i skolan. Förutom regelbundna utvecklingssamtal kan mentorn även nås via epost- och telefonkontakt.

Elevhälsan – all kompetens under ett tak

Vi vet att det finns ett samband mellan hälsa och lärande och har därför satsat på att ha ett stort elevhälsoteam (EHT). EHT består av kurator, SYV, rektor, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska samt elevstödjare och elevassistenter. Även skolläkare finns tillgänglig vid behov. Med en bred kompetens och ett fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete har EHT en nyckelroll i det pedagogiska arbetet. Goda relationer och stor tillgänglighet spelar stor roll för ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Vårt EHT-team finns på plats alla dagar i veckan och arbetar med uppsökande verksamhet genom våra elevstödjare som befinner sig ute i
verksamheten.

   • Skolans Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger råd vid val av program, inriktningar och kurser samt kring ditt framtida yrkesval.
   • En kurator stöttar dig vid behov, så att du kan fullfölja dina gymnasiestudier på ett så bra sätt som möjligt.
   • Speciallärare och elevassistent ger handledning och stöd vid eventuella studiesvårigheter.
   • Skolsköterskan står för den vardagliga hälsovården.
   • Skolans elevstödjare hjälper till med frågor och problem gällande såväl skolarbete som vardagsbekymmer av olika art. Elevstödjaren rör sig ute bland eleverna på skolan.
   • Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga efter behov.

EHT-teamet har sina arbetsrum på första våningen.

 

 


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>